Enkel skrivövning för barn – vad händer på bilden?

En av de kanske enklaste skrivövningarna är att skriva till en bild. Det kan vara vilken bild som helst, så länge den passar åldersgruppen! Man behöver ju inte ta i svängarna alltför mycket, liksom. Många barngrupper samlar redan på tidningar och tidskrifter, som de sedan använder i allehanda bilduppgifter (exempelvis i collage). Tidnings- och tidskriftsbilder kan även användas när man ska skriva kreativt. Välj då en av bilderna i tidningen eller tidskriften och skriv en berättelse utifrån frågan ”Vad händer på bilden?”. Ett tips är att använda serietidningar, för då kan det skrivas utifrån tydliga händelseförlopp med en början, ett sedan och ett slut.