9 fantastiska skäl till att läsa med ditt barn varje dag

Bild: © monkeybusinessimages / iStock
 
Att läsa med ditt barn varje dag…
 
1. Ger barnet redskap till att klara skolan. Ju tidigare och oftare du läser med ditt barn, desto bättre förutsättningar får hen att klara skolan. Läsningen hemma ger barnet redskap till att själv börja läsa. Det hela börjar trots allt med förståelse – en känsla – för hur man läser en bok eller text.
 
2. Berikar barnets språk. Det är visserligen väldigt lärorikt för barnet att prata med dig och andra – men till en viss gräns. Vi har alla begränsade vokabulär och orden vi använder när vi pratar upprepas i vårt dagliga tal. Genom att läsa för ditt barn utmanar och berikar du hens språk och ordförråd med nya ord och uttryck.
 
3. Tränar barnets hjärna. Specifika områden i hjärnan aktiveras och tränas när du och barnet läser tillsammans. Det här kan forskare mäta. De har också kunnat mäta att ert gemensamma läsande redan från spädbarnsåren snart utvecklas till ganska så avancerade språkfärdigheter.
 
4. Förbättrar barnets koncentration. Du har säkert många gånger undrat om barnet verkligen kan tillgodose sig läsandet när hen bläddrar förbi det ni läser om i boken, vill byta bok eller på andra sätt avbryter läsningen. Svaret är ja. Barnets koncentrationsförmåga förbättras successivt och med tiden orkar hen lyssna längre och längre stunder i sträck. Ge inte upp bara för att koncentrationen inte är på topp från början. Läs ett lite längre textstycke varje dag eller vecka för att smidigt arbeta upp koncentrationen.
 
5. Stimulerar barnets nyfikenhet. Få saker ger så mycket kunskap som att läsa böcker. Men att läsa en bok om ett ämne kan vara bara början på ett ivrigt kunskapssökande om ett speciellt ämne. Barn älskar att lära sig nya saker – uppmuntra dem till ytterligare förkovring genom att läsa tillsammans! Vem vet vart nyfikenheten för dem?
 
6. Ger barnet kunskap om många områden. Det man lär sig hemma spelar minst lika stor roll som det man lär sig i skolan. Så lässtunderna ni har tillsammans kan vara det som lägger en fin grund för barnets allmänbildning. Mycket av själva lärandeprocessen sker också när ni inte läser och då passar på att tillsammans prata om det ni läst och upplevt i böckernas värld.
 
7. Utvecklar barnets fantasi och kreativitet. Å, den spänning vardagen tillförs av en gnutta fantasi! Det är så himla häftigt att följa barnets fantasiutveckling; det där första ögonblicket när hen börjar väva en egen berättelse utifrån något ni läst och hur fantasin sedan växer, växer och växer. Fantasifullhet och kreativitet är viktiga förmågor i många sammanhang, då de ger barnet bättre verktyg för problemlösning.
 
8. Utvecklar barnets empatiska förmåga. Böcker öppnar dörrarna till nya världar och människomöten. Om vi inte hade läst om världarna eller människorna hade vi troligen aldrig vetat något om dem eller fått en chans att uppleva saker utifrån deras perspektiv. Att få ta del av andras känslor och tankar är nödvändigt för att empatin ska kunna utvecklas. Bli mer förstående och medkännande inför er omgivning medan ni läser böcker tillsammans!
 
9. Stärker det band du och barnet har. När du och ditt barn läser ger ni varandra tid och omsorg. I en annars ganska så hektisk vardag blir det lätt så att man glömmer bort att umgås, att bara vara, skratta och mysa tillsammans. Kanske glömmer man även bort att prata med varandra. Förutom att ge en stunds avkoppling och nöje kan lässtunden vara det bästa tillfället att prata om dagen som varit. Som vuxen kan du då visa att du verkligen finns där för ditt barn och är redo att lyssna på vad hen än vill berätta.
 
Vilka andra fantastiska saker tycker du att läsningen ger dig och ditt barn?
 
Källor: Billingualkidspot.com; Earlymoments.com; Sciencedaily.com
 
Visa fler inlägg