Högskoleprovet för att komma in på förskollärarprogrammet

Bild: © Ridofranz / iStock
 
***Annons för Högskoleprovguiden***
 
När jag ser allt kreativt och kunnigt som förskollärare gör på sina avdelningar kan jag önska att jag också läst förskollärarprogrammet. Ju mer jag skymtar av förskolans värld, desto mer imponerad blir jag av den. Det finns nästan inga gränser för vad en skicklig förskollärare kan åstadkomma tillsammans med barngruppen, om man nu inte räknar in den omänskliga stress många av Sveriges förskolor brottas med.
 
Förskollärarprogrammet lär ut en egen profession
 
Jag tror att många – så även jag – glömmer bort att förskollärare är en helt egen profession, en expertis i sin egen rätt och som man studerar till under flera år. För att inte tala om all fortbildning! Var någonstans får man då expertisen från? Från något av förskollärarprogrammen på landets högskolor och universitet. Det är ett utbildningsprogram man ansöker till, antingen genom betyg eller genom att göra högskoleprovet. Det senare ansökningsalternativet är ett komplement som ökar chanserna att bli antagen. Programmets längd motsvarar 210 högskolepoäng (hp) eller 3,5 års studier.
 
Under utbildningstiden studerar man ämnen som pedagogik, språk, matematik, estetiska uttrycksformer, socialt samspel, konflikthantering, kulturell mångfald, genusvetenskap, demokrati och utbildningens framväxt. Lärarprogrammet rymmer helt enkelt många dimensioner och ger därmed mängder av verktyg för att möta vardagen i förskolemiljön. Efter att man gått programmet kan man välja att arbeta på förskola eller i f-klass. Som så många andra av dagens pedagoger behöver man inte nödvändigtvis tillbringa resten av arbetslivet i barngrupper, om man nu inte vill det själv. Tvärtom kan man bli exempelvis rektor eller läromedelsförfattare.
 
Göra högskoleprovet för att öka chanserna att komma in
 
Det är alltid bra att öva inför nästa högskoleprov och att faktiskt göra högskoleprovet. Då ökar man chanserna att komma in på utbildningarna man sökt till i första hand. Även om många som söker in till förskollärarprogrammet kommer in, kan det vara avsevärt svårare att bli antagen till kurserna man eventuellt sökt för att vidga vyerna. Det finns mängder av exempel på sådana kurser – har du sett kurserna om barnlitteratur i förskolan eller om utomhuspedagogik?
 
Högskoleprovet skrivs vanligen två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Det är också på våren eller hösten man kan söka in till förskollärarprogrammet. Provet utgörs av flera delar. Så många som 160 frågor finns med på det och frågorna berör bland annat algebra, geometri, statistik, ordkunskap samt läsförståelse på både svenska och engelska. Mycket fokus ligger numera på vad som kan kallas matematiska kunskaper, vilket många (däribland jag) kan känna en viss nervositet inför.
 
Det går alldeles utmärkt att öva inför högskoleprovet. Gamla högskoleprov utgör bra övningsmaterial och det finns även tjänster som syftar till att coacha de blivande studenterna mot önskade resultat. Hpguiden.se är en sådan tjänst och den finns i såväl en gratis- som i en betalversion. Oavsett vilken av versionerna man använder får man tillgång till tusentals övningsuppgifter. Om man väljer att betala för tjänsten får man över 19 000 övningsuppgifter, över 19 000 uppgifter med förklaring, över 800 videogenomgångar och så vidare. Man får även hjälp med ett skräddarsytt upplägg för just de egna förberedande studierna, liksom personlig coachning längs vägen.
 
Läs vidare på Hpguiden.se och lycka till med dina studier på förskollärarprogrammet!