Grevparet Dracula – gratis målarbilder inför halloween

Låt mig få introducera grevparet Dracula. Det är halloween och både greven och grevinnan håller på att vakna till liv i sina tavlor. Snart tar de steget ur dem. Ge dem ännu mera livskraft genom att färglägga målarbilderna inför halloween.