Mindfulness på schemat i skolan

Bild: © vgajic / iStock
 
Mindfulness i skolan? Ja, tack!
 
För några år sedan trendade mindfulness. Jag skrev en hel del artiklar om temat och hittade då det som skulle bli en av mina favoritsajter om forskning inom psykologi och beteendevetenskap: Greater Good Magazine. Ett av världens bästa universitet för beteendevetenskap ligger bakom Greater Good Science Center och e-tidningen, nämligen University of California, Berkeley. Institutionen Greater Good Science Center har forskat mycket om mindfulness och skriver om hur detta kan implementeras i skolundervisningen. Så i det här inlägget kommer jag sammanfatta deras bästa tips för att få mindfulness på schemat i skolan. Men inte utan att inleda med en introduktion till vad som menas med mindfulness för barn.
 
Vad innebär mindfulness för barn?
 
Mindfulness kan beskrivas som ett redskap både barn och vuxna kan använda för ökad medveten närvaro. När verktyget används på rätt sätt blir man, enligt Greater Good Magazine, mer uppmärksam på vad som händer i kroppen och sinnet. Man blir också mindre benägen att kategorisera saker som bra eller dåliga det första man gör samt bättre på att lugna själen och hjärtat, även om kroppen faktiskt är i rörelse. Mindfulness är inte ett sätt att disciplinera barnen. Det är ett sätt att uppmuntra dem till att lära känna sig själva, sina gränser och att bli mer accepterande mot sig själva och andra. Jag tror inte att jag känner en enda vuxen som inte skulle behöva träna på det här med acceptans – så varför inte börja i tidig ålder?
 
Varför är mindfulness bra för barn?
 
Jag är utbildad beteendevetare och kan själv vara ganska skeptisk mot nya hälsotrender. Jag slutade vara skeptisk mot mindfulness när jag började researcha ämnet. Med detta skrivet så kan jag helt och fullt förstå om du också känner dig skeptisk mot mindfulness och därmed ifrågasätter vilken nytta det skulle göra för skolbarnen. Samtidigt vet jag att du som jag dagligen upplever vilken stress och press barnen utsätts för. Mindfulness kan vara just det som kan hjälpa barnen att ta kontroll över stressen, nu och i framtiden. Så till frågan – varför är mindfulness bra för barn?
 
Mindfulness kan...
 
 • Minska stressen
 • Ge mer ro i kroppen och sinnet
 • Göra barnen mindre splittrade
 • Ge ökat fokus
 • Ge bättre självförtroende och självkänsla
 • Skapa bättre relationer
 
Hela förskolan, skolklassen och fritidshemmet kan stärkas av mindfulness. Det är lättare att vara snälla och omsorgsfulla mot varandra när man själv känner välbefinnande.
 
Vilka mindfulnessövningar finns?
 
Eftersom vi ännu inte vet så mycket om mindfulness kan vi bäva lite inför det nya – i vilken ände ska man börja? När något känns nytt och verkar krångligt undviker man det gärna. Något som jag tycker är så himla positivt med mindfulness är att det egentligen inte krävs så mycket för att komma igång. Vissa mindfulnessövningar har vi gjort i evigheter, men utan att veta om det.
 
Bra mindfulnessövningar för barn kan vara att…

 • Färglägga pilliga målarbilder
 • Göra en yogasaga
 • Göra en massagesaga
 • Gå till skogen
 • Slajma
 • Dega
 • Pärla pärlplattor
 • Göra andningsövningar
 • Blåsa såpbubblor
 
Inte så svårt att komma igång med, eller hur?
 
Hur inför man mindfulness på skolschemat?
 
Forskarna som är knutna till Greater Good Science Center och Greater Good Magazine ger handfasta tips på hur mindfulness enkelt kan införas på skolschemat – läs här!
 
Bestäm en tid för mindfulness. Ju mer mindfulness desto bättre. Men vare sig du och barnen gör mindfulnessövningar en gång om dagen eller en gång i veckan är det ett stort plus om ni gör det på en bestämd tid. Kanske före eller efter lunch? Det är lättare att hamna i rätt stämning om man vet att nu är det mindfulness som gäller.
 
Bestäm ett rum för mindfulness. Det är också viktigt att bokstavligen skapa ett rum för mindfulness. Röj upp på bänkarna, sätt er i en ring på mattan eller fixa er egen mysiga mindfulnessplats.
 
Markera mindfulnesstunden. Skaffa en ringklocka och ring in för mindfulness. På så sätt blir det lättare att fokusera på stunden.
 
Engagera barnen. Låt veckans klassvärd eller barnet näst på listan ringa in till mindfulnesstunden. Hitta olika sätt att göra barnen delaktiga i rutinerna.
 
Berätta om dina egna erfarenheter. Vad har du lärt dig genom mindfulnessövningarna? Dela med dig till barnen.
 
Låt barnen berätta om sina erfarenheter. Upplever barnen något särskilt under mindfulnesstunden eller har de varit med om en situation där de faktiskt har kunnat använda sig av mindfulness? Låt dem berätta och inspirera varandra!