Hundratals läroplansanpassade mattespel på Matteportal.se

Bild: © mphillips007 / iStock
 
[Inlägget är ett samarbete med Matteportal.se]
 
Matteportal.se är en lärplattform med elevspel inom matematik. Mattespelen utgörs av läroplansanpassade övningar och riktar sig till elever från årskurs 1 till 6 – så det finns många uppgifter att utforska genom de tidiga skolåren. Hur fungerar matteportalen och hur kan både vuxna och barn använda sig av den? Jag har själv provat plattformen och kommer i den här artikeln ge en grundlig introduktion till den. Om du hellre vill läsa en kortare text om portalen kan du klicka dig vidare till artikeln Matteportal – lekfulla färdighetsövningar i matematik.
 
Hundratals mattespel för skolelever
 
Matteportal.se är en smart lösning för dagens skolor, föräldrar och barn. Genom att låta eleverna använda sig av skolmatten utvecklas deras färdigheter i matematik ytterligare. Det finns sex olika nivåer på mattespelen, som i själva verket är regelrätta matteuppgifter. Nivåerna är anpassade efter vad barnen får lära sig i respektive årskurs. Nivå 1 har övningar för elever i årskurs 1, nivå 2 spel för elever i årskurs 2 och så vidare.
 
På varje nivå finns massor av matteövningar och mattespel online. Nivå 1 har exempelvis över 50 uppgifter medan nivå 2 har över 70. Övningarna på nivå 1 innehåller tal med addition och subtraktion. Talen överstiger med få undantag inte 10 – men redan på nivå 2 blir räknesätten fler och talen högre. Kunskaperna byggs med andra ord på steg för steg, som de ju också görs via de traditionella matteböckerna.
 
Matematikövningar anpassade efter läroplanen
 
Elevspelen på Matteportal.se är anpassade efter läroplanen för årskurs 1 till 6. Du kommer känna igen många av uppgifterna från matteböckerna och säkerligen vara glad över de möjligheter till upprepning och övning som de ger.
 
Lärare har full koll

 

Det finns licenser för både lärare och föräldrar. I båda fallen fungerar administrationsrollen likadant, så jag väljer här att fokusera på hur du som pedagog kan använda Matteportal.se:s funktioner i skolan.
 
På matteportalen har du som lärare ett konto och eleverna varsitt konto. Det är du som via administrationskontot lägger till nya elever. Du klickar på ”Elever” i det vänstra menyvalet och lägger därefter till de du vill ska ha tillgång till Matteportal.se. Du kan dela upp eleverna i olika klasser – för att få ännu bättre koll.
 
På själva startsidan, som också finns i menyvalet, ser du de senaste genomförda matematikövningarna. Om du klickar på en elevs namn får du upp statistik för hur det har gått för den – hur många uppgifter har eleven gjort och hur många svar är rätt?
 
Det är du som låser upp de olika nivåerna för eleverna. Om en elev i årskurs 1 snabbt blir klar med nivå 1 på Matteportal.se är det inget som hindrar dig från att öppna nivå 2 för den. Funktionen ”Läxor” använder du för att skapa matteläxor till varje elev. Du skräddarsyr läxinnehållet genom att kryssa i vilka mattespel som ska finnas med i det.
 
Lärande utifrån gamification
 
Det är inte bara så att Matteportal.se innehåller matematikspel. Plattformen ÄR ett spel online. Den är skapad utifrån gamification-principen att du ska spela och leka dig till lärandet – och ha kul medan du gör det.
 
Lekfullheten och spelglädjen uppnås genom att du kan slå tidsrekord för varje enskilt elevspel, få erfarenhetspoäng, gå upp i level och samla belöningar.
 
Monsterkort och prylar till spelkaraktären – kallad ”Min äventyrare” – är exempel på saker du kan använda de välförtjänta belöningspoängen till. Äventyraren kan till och med få ett nytt utseende, men då måste du verkligen levla upp.
 
Hur ligger du till i level och nivå? Antal erfarenhetspoäng och hur långt som är kvar på nivån kan enkelt ses längst upp respektive längst ner på sidan för matteuppgifterna.
 
Matteäventyr på en grafisk matteportal
 
Grafiskt sett är Matteportal.se utformad som en äventyrshåla. Du klättrar nedför stegen och hamnar bland uppgifterna, klättrar dig längre och längre ner för varje matteuppgift du klarar av. Var du befinner dig i hålan ser du på mätaren längst ner på sidan – kommer du få öppna skattkistan och gå igenom dörren till nästa nivå?
 
Tillsammans med gamification-innehållet förtäljer alltså den grafiska ramberättelsen om spännande äventyr i mattevärlden. Dessa grafiska element till trots är upplägget på Matteportal enkelt och lättnavigerat, och det finns ingen tung grafik som saktar ner laddningstiderna. övningarna laddar direkt och funktionerna startar så fort du klickar på dem.
 
Mattespel på matteportalen
 
Vilka mattespel kan du spela på Matteportal.se? Jag går igenom övningarna nivå för nivå eller årskurs för årskurs. Men först – vilka funktioner har spelen?
 
Allmänna spelfunktioner
 
När du har kommit in på din nivå ser du spelen staplade på varandra i prydliga boxar. Ännu ospelade lyser spelboxarna vita. När matteuppgifterna väl är lösta får boxarna i stället en grön färg och eventuellt en stjärna i kanten.
 
Om du, som exempel, klickar dig in på spelet Addition: Upp till 10 på nivå 1 kommer du till ett elevspel med 10 matteövningar i enkel addition. Talen kan vara 1+6= eller 2+3= och summan är aldrig högre än 10.
 
Du måste göra de flesta uppgifterna två gånger för att klara dem – kolla hur många streck som finns i spelboxen för att se hur många gånger övningen ska göras. När du har löst de 10 talen kan du exempelvis få reda på hur lång tid du tagit på dig, hur många erfarenhetspoäng du får och om du får en belöning.
 
Vissa av mattespelen är låsta tills du har klarat andra uppgifter på nivån. Huruvida de är låsta ser du på hänglåssymbolen i boxen. Hänglåset försvinner när uppgiften är tillgänglig. Klicka på boxen med hänglåset för att få reda på vilka elevspel du måste klara av först.
 
Matteövningarna på nivå 1
 
Vilka matteövningar finns på nivå 1? Jag listar exempel här nedanför:
 • Ordning upp till 10. Uppgiften går ut på att du ska sortera fyra tal i nummerordning, från 1 till 10. Du börjar med det minsta talet. Spelfunktionen gör att du kan dra talbrickona på plats.
 • Tärningar: Dubblor addition. Hur många prickar är det sammanlagt på dubbeltärningarna? Du räknar ut och skriver svaret i boxen. Antalet prickar är här begränsat till max 10.
 • Subtraktion: Handla för 10 kr. Om du har 10 kronor och handlar en glass för 5 kronor – hur mycket pengar har du då kvar? Matematikspelet är pedagogiskt upplagt med bilder. Du räknar ut och skriver sedan svaret i boxen.
 • Veckodagar ordning. Fyra veckodagar sorteras i ordningsföljd. Du drar de olika veckodagsbrickorna till rätt plats och klickar på ”Svara”-knappen när du är klar.
 • Hur många hörn? Räkna hur många hörn den geometriska figuren har och skriv svaret i rutan.
 • Subtraktion: Upp till 20 med okänd. 17-__= 13 – vilket tal saknas? Denna matteövning i subtraktion innehåller uppgifter där du ska klura ut och fylla i de mystiska talen.
 • Addition: 9-kamraterna. Utifrån uppgifter som 7+__=9 ska du ta reda på vilket tal som tillsammans med 7 ger 9.
 • Addition: Öppna utsagor upp till 10. __+8= 10 – vilket tal fattas? Räkna och skriv svaret. Den här typen av tal kan vara lite kluriga, det är därför det är så bra med mattespel där du får nöta in sättet att tänka.
 • Ordning upp till 100. Vid slutet av nivå 1 finns inslag av tiotal. I ett av matematikspelen sorterar du talen i nummerordning upp till 100. I vilken följd kommer talen 21, 79, 7 och 93?
Matteövningarna på nivå 2
 
På Matteportals nivå 2 räknar du inte bara med högre tal, du introduceras för räknesätten multiplikation och division. Vilka är exemplen på elevspel för årskurs 2?
 • Dubbelt med djur upp till 10. Vad är dubbelt så mycket som __? Du ser en bild på två djur och fyller i rätt svar i rutan nedanför dem.
 • Fyll i 2-hopp. Du börjar på ett tal och från det ska du hoppa två steg tre gånger. Om det första talet är 2, vad blir då nästa tal, nästa och nästa igen?
 • Vad kommer sen? Fortsätt mönstret genom att klicka på rätt figur.
 • Analog klocka: Hel- och halvtimme. Du tittar på klockan och väljer ett av de fyra digitala klockslagen nedanför den.
 • Talens grannar upp till 100. Vilka två tal är grannar till 51? Du fyller i luckorna och klickar på ”Svara”-knappen.
 • Skriv som centimeter. Detta mattespel går ut på att du ska omvandla tal som 1 m + 33 cm till enbart centimeter.
 • Division med 2-3. I matematikspelet räknar du ut svaren på tal som 9/3 och 4/2.

Matteövningarna på nivå 3

På nivå 3 räknar du de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation samt division och klurar på tusental. Vilka är exemplen på matematikövningar för årskurs 3?

 • Addition: Uppställning upp till 1 000. Räkna ut svaren för de uppställda talen.
 • Omvandla mil, kilometer och meter. Du skriver till exempel 1 mil som kilometer.
 • Rita symmetri. Du ser ett mönster på ena halvan och kopierar det på den andra för att få två identiskt lika sidor.
 • Fyll i 7-hopp. Hoppa med sju steg i taget och se på vilket tal du till slut hamnar.
 • Multiplikation med okänd: Max 3. 2x__=4 är egentligen ett multiplikationstal men för att räkna ut svaret använder du dig av division i detta mattespel online.

Matteövningarna på nivå 4 till 6

Matteportal.se har matteövningar för elever upp till årskurs 6. Att jag väljer att inte skriva mera ingående om nivå 4, 5 och 6 har att göra med att målgruppen för Vi växer så det knakar sträcker sig upp till barn i ungefär årskurs 3.

Tack vare de läroplansanpassade matematikspelen upp till årskurs 6 har du ett starkt komplement till matematikundervisningen genom hela låg- och mellanstadiet.

Genom årskurserna får du chans att nöta in allt från enkla additions- och subtraktionstal till algebra och sannolikhet. Den extra matteträningen ökar förutsättningarna att klara de nationella proven i matematik under både årskurs 3 och 6.

Läxor i matematik

I menyn längst upp på Matteportal.se ser du om du har fått matteläxor. Antalet matteläxor är markerat med röd färg. Läxan utgörs av ett x antal mattespel läraren har valt ut från din aktuella nivå. När du har gjort läxan i matematik kan läraren i sin tur se dina resultat.

Spel med programmering för barn

Det ingår numera i läroplanen att programmering ska vävas in i de andra skolämnena, och då ligger ju matematik väldigt nära till hands. På Matteportal.se finns ett helt lass spel och övningar med programmering för barn. Dessa uppgifter ingår i den ordinarie licensen och är också byggda kring ett tänk med gamification.

Elevspel på dator och mobila enheter

Matteportal.se fungerar vare sig du spelar elevspelen på dator eller mobila enheter och använder Android eller iOS. Du behöver ingen mjukvara för att få tillgång till matteövningarna utan surfar bara in på webbadressen Matteportal.se. Det här gör att du kan spela och öva matte var som helst, när som helst. Så länge du har uppkoppling och en spelenhet!

Licenser för Matteportal.se

Vilka licenser finns för matteportalen?

 • Testlicens. Prova Matteportal.se gratis i 14 dagar.
 • Föräldralicens. Få två konton: ett administrationskonto för dig och ett konto för barnet.
 • Klassrumslicens. Få ett administrationskonto för dig och 35 stycken elevkonton.
 • Volym-/skollicens. Få ett obegränsat antal administrations- och elevkonton.

Förmånligt erbjudande med Svenskaportal på köpet

Svenskaportal.se är skolämnet svenskas motsvarighet till Matteportal.se och kommer från samma utvecklare, Bitopia AB. Just nu får du svenskaportalen på köpet när du skaffar en licens för matteportalen. Även Svenskaportal.se rymmer massor av övningar – svenskaövningar– för ökad lust att lära.

Så skaffar du Matteportal.se i 7 steg

 1. Surfa in till Matteportal.se.
 2. Läs om fördelarna med lärplattformens elevspel.
 3. Välj ”Registrera konto” i menyn längst ner på sajten.
 4. Kryssa för alternativet ”Klassrumslicens”.
 5. Fyll i uppgifterna i formuläret.
 6. Klicka på ”Registrera konto”och få en gratis testlicens i 14 dagar.
 7. Vill du fortsätta att använda matteportalen? Klicka på ”Beställ licens” i administrationskontot.