Läroplansanpassade lektioner för en gemensam värdegrund

Bild: © martin-dm / iStock
 
[Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar till Vardegrunden.se]
 
Under mina år i skolvärlden fick jag upp ögonen för hur viktigt värdegrundsarbete är. Det är inte bara viktigt för att läroplanen säger att grundskolor ska arbeta med värdegrund, utan för att barnen får chans att utveckla förståelse och medmänsklighet. Här kommer jag berätta mer om Värdegrunden, som är en lektionsbank med läroplansanpassade värdegrundsövningar att använda sig av på lektionerna.
 
Vad är värdegrund?
 
Vad är värdegrund? Enkelt förklarat innebär begreppet att en organisation – som en skola – tillsammans skapar gemensamma värderingar och normer kring exempelvis bemötande av andra. I årskurs f till 3 kan detta rent konkret innebära att man aktivt arbetar med frågor rörande vad som är en bra kompis och vad som menas med rättvisa.
 
Läroplansanpassade värdegrundsövningar
 
”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.”
 
Citatet här ovanför är direkt hämtat från läroplanen för grundskolan, och det ringar in lektionsmaterialet på Värdegrunden väldigt bra. På Värdegrunden eller Vardegrunden.se kan man nämligen hämta färdiga, läroplansanpassade lektioner för att stärka värdegrundsarbetet i klassen.
 
Exempel på värdegrundsövningar
 

I Värdegrundens lektionsbank finns en grundlig planering för att bygga ett vänskapshus tillsammans i klassen, bara som ett exempel. Det färdiga lektionsmaterialet inkluderar diskussionsfrågor, rituppgifter, lästips etc. Därefter följer ytterligare lektionsmaterial, genom vilket lärare och elever successivt skapar en gemensam klassanda och sätter riktlinjerna för hur man ska bete sig mot varandra. Mycket fokus ligger på uppmuntran till att prata om ganska så svåra saker, som om vänskap, olikheter, trygghet och ansvar. Tack vare upplägget engageras barnen i och bidrar till undervisningen – man kan alltid lära av varandra.

Relevant koppling till läroplanen

Inget av lektionsinnehållet är taget ur luften. Som jag har påtalat flera gånger är värdegrundsövningarna direkt kopplade till läroplanen för grundskolan. Värdegrunden redogör själva för hur övningarna hänger samman med läroplanen, och då skolämne för skolämne. Enligt min åsikt är detta ett gott tecken på deras seriositet och hur användbart materialet är i lektionssammanhang. Eftersom lärare har stor press på sig att följa läroplanen är det väldigt skönt att det finns en lektionsbank från vilken man kan hämta ett relevant och givande lektionsinnehåll, som ger barnen värdefulla kunskaper för livet.

Nyheter för ännu mera fördjupning

En annan av Värdegrundens styrkor är hur denna lektionsbank införlivar nyheter i värdegrundsarbetet och värdegrundsövningarna. Nyheterna kan användas i samband med det färdiga lektionsmaterialet eller för sig och hittas under kategorin Nyhetstips. Nyhetstipsen uppdateras flera gånger i veckan. Varje tips innehåller en sammanfattning av och länk till nyheten – och diskussionsfrågor. Genom att vända sig till nyhetstipsen kan man inom loppet av några minuter få fram material till en fullfjädrad lektion, och ibland är det ju faktiskt så att det måste gå fort att planera lektionen.

Olika teman på Värdegrunden

För att göra innehållet på Värdegrunden ännu mera överskådligt kommer jag lista lektionsbankens olika teman här nedanför:

 • Kamratskap och trygghet
 • Social kompetens
 • Social hållbarhet
 • Ekologisk hållbarhet
 • Självkänsla och empati
 • Mångfald, jämställdhet och inkludering
Jag rekommenderar att du läser vidare om  vilka pedagogiska verktyg och lektionsinnehåll som finns på Vardegrunden.se.
 
Tillgång till Vardegrunden.se
 
Så hur får du tillgång till innehållet på Vardegrunden.se? Det lättaste sättet att bli medlem och därmed få ta del av allt lektionsmaterial i lektionsbanken är att beställa en licens. I skrivande stund finns det tre olika användarlicenser för dig som pedagog och de gäller 365 dagar i taget:
 • Licens för 1 till 6 användare (1 arbetslag) 2 700 kronor exklusive moms
 • Licens för 7 till 14 användare (1 stadium) 4 000 kronor exklusive moms
 • Licens för 15+ användare (1 skola) 5 800 kronor exklusive moms
Skäl att skaffa Värdegrunden
 
För att sammanfatta det hela – varför ska du skaffa licens till Värdegrunden?
 • Färdiga, läroplansanpassade lektioner att börja med direkt
 • Fokus på att utveckla elevers förståelse och medmänsklighet
 • Innehåll som uppmuntrar elever till att reflektera och diskutera
 • Lektionsmaterial som stärker gemenskapen i klassen och på skolan
Få 10% rabatt på Vardegrunden.se
 
Surfa in till Vardegrunden.se och använd rabattkoden VAXER10 för att få 10% rabatt på en valfri licens. Det enda du behöver göra är att fylla i kampanjkoden vid beställningen, finns ett helt eget fält för det.