Vad händer i naturen under året? Naturruta

Bild: © Imgorthand / iStock
 
Vad händer i naturen under året? Ett sätt att upptäcka årstidsskiftningarna är att göra en naturruta. En naturruta innebär att du avgränsar ett område i exempelvis skogen, observerar vad som finns och händer i området och därefter besöker samma område för att se vad som har hänt i det sedan förra gången. Aktiviteten går att göra var för sig, två och två, fyra och fyra eller i hela gruppen.
 
Material
 • 4 pinnar, blompinnar eller dylikt
 • Snöre eller färgade band
 • Anteckningsbok
 • Penna
 • Flora och fauna
 • Eventuellt förstoringsglas och/eller luppar
Instruktioner
 • Gå till ett naturområde.
 • Stega eller mät upp ett område på 1x1 meter upp till 10x10 meter.
 • Slå ner en pinne i varje hörn.
 • Knyt snöret eller bandet runt pinnarna för att ytterligare markera området.
 • Observera vad som finns och händer i naturrutan – vilka insekter, växter, mossor och djurspår finns, som exempel? Hur många finns av varje sort?
 • Skriv ner observationerna i en naturbok. Komplettera med illustrationer.

Experiment

 • Identifiera de olika varelserna och organismerna i naturrutan med hjälp av böcker om flora och fauna.
 • Lägg olika frukter, grönsaker och/eller föremål i naturrutan och se vad som bryts ner snabbast.