”Småbarn vill hjälpa till – så varför inte låta dem göra det?”

Bild: © aywan88 / iStock
 
”Småbarn vill hjälpa till – så varför inte låta dem göra det?” Denna fråga ställer sig psykologiforskaren Peter Gray i en artikel på Psychology Today. Jag kommer berätta mera om hans resonemang och den forskning det är sprunget ur här.
 
Vi vuxna tenderar att tro att barn måste tvingas eller mutas för att hjälpa till i hemmet. Vi gör ofta antagandet att vi ålägger barnen jobb snarare än att vi låter dem känna sig delaktiga i det vi gör. Det är inget nytt men kan ändå vara en nyhet – barnen vill hjälpa till och känna delaktighet. De behöver varken tvingas eller mutas. Om vi redan från de tidiga åren tar tillvara på denna inneboende hjälpsamhet kan vi uppmuntra barnen att vara hjälpsamma även när de blir äldre.
 
Forskning om barns hjälpsamhet
 
Psykologiforskaren Peter Gray menar att det ända sedan 1980-talet finns tydliga belägg för barns inneboende vilja att hjälpa till. 1982 levererade forskaren Harriet Rheingold en studie i vilken hon observerade interaktionen mellan småbarn och deras föräldrar, och då i samband med att föräldrarna uträttade hushållssysslor.
 
Föräldrarna som deltog i studien uppmanades att uträtta sysslorna – såsom damning, dammsugning, diskning, tvättning och vikande av tvätt – i ett långsamt tempo och att låta barnen hjälpa till om barnen själva ville det. Föräldrarna skulle på intet sätt be om hjälp eller instruera barnen i utförandet av sysslorna.
 
Samtliga av de totalt 80 barnen som deltog i studien valde faktiskt att hjälpa föräldrarna med sysslorna. De flesta av dem hjälpte till med över hälften av sysslorna och somliga påbörjade nästa syssla före föräldrarna gjorde det. Rheingold observerade att barnen överlag gjorde sysslorna med stor energi, entusiasm och glädje.
 
Liknande studier och observationer har gjorts efter 1980-talet, och de ger samma indikationer på barns hjälpsamhet som Rheingolds studie. Relativt nyligen har forskare gjort sociala experiment där en vuxen har låtsats tappa ett föremål på golvet och att sedan inte få upp det. Samtidigt har barnet lekt med leksaker längre bort i rummet.
 
Genom att exempelvis sucka djupt har den vuxna lyckats göra barnet uppmärksamt på situationen, och utan att den vuxna har bett om hjälp har barnet själv tagit initiativet till att gå bort till, plocka upp och ge den vuxna föremålet. Till och med barn som är så unga som 14 månader har följt detta hjälpsamma beteendemönster.
 
Barnens hjälpsamhet är omutbar
 
Gray vill lyfta ett varningens finger. Samma forskning visar att barnens hjälpsamhet är omutbar. Snarare än att uppmuntra barnen till att hjälpa till kan mutor, försök till övertalningar och belöningar göra dem högst ovilliga att dra sitt strå till stacken. Uppmuntra i stället genom att skapa delaktighet och att låta barnen få vara med när de är nyfikna. Om ett barn är ohjälpsamt beror det ofta på att vi vuxna inte har varit öppna för att ta emot hjälpen från början.
 
Källa: Psychology Today