9 fantastiska saker lärare gör varje dag

 Bild: © monkeybusinessimages / iStock
 
Lärare…
 

1. Uppmuntrar till att drömma stort. Lärare uppmuntrar eleverna att tro på sig själva och att deras drömmar kan bli verklighet, om de bara är villiga att kämpa för dem.

2. Ger verktyg till att förverkliga drömmarna. När man drömmer om något kan man behöva kämpa hårt för det och behöva lära sig många färdigheter längs vägen. Lärarna ger sin elever en verktygslåda med redskap de kan använda för att förverkliga sig själva i resten av sina liv.

3. Påverkar framtiden till det bättre. Ett bra och stabilt samhälle bygger på kunskap. Den kunskap och förståelse eleverna får med sig från skolan lämnar avtryck på världen.

4. Stöttar genom svårigheter. Lärarens roll har blivit så oändligt mycket mer än att bara lära ut. Numera fungerar läraren nästan även som en förälder och kurator och kan vara den mest stöttande personen eleven har.

5. Lär sig nya saker. För att kunna lära ut så bra som möjligt kan en lärare aldrig själv sluta lära. Lärare lär sig nya saker om livet och världen hela tiden och kan därför ge eleverna kunskap om sig själva och samhället.

6. Uppdaterar sig om vad som händer. Precis som modefolk har lärare koll på de senaste nyheterna och trenderna. Dessa använder de sedan för att göra undervisningen ännu roligare.

7. Skapar eviga vänskapsband. Det är viktigt att känna att man har vänner och är omtyckt, att man hör till. Lärare lyssnar och känner in för att kunna hjälpa eleverna att få bra vänskapsrelationer. För många blir vänskapsbanden de knyter i klassrummet och på skolgården eviga band.

8. Utvecklar förmågan att medla och ge feedback. Få föds med fulländade diplomatiska förmågor. Tvärtom är förmågorna något man lär sig med åren och genom att man utsätter sig för situationer där de behövs, som när man löser konflikter på skolgården och förmedlar att eleven måste träna mera på att läsa.

9. Visar hur fint det är att ge. Genom att själv lyssna, inkludera, le, finnas till och ge komplimanger är lärare ett levande exempel på hur man ger till andra. Generositet och snällhet smittar!

Tack för att ni finns och fyller framtiden med hopp!