Det är viktigt att lära flickor mod redan från tidig ålder

Bild: © Petr Bonek / Adobe Stock
 
Caroline Paul är brandman, författare och van vid att bli bemött med skepsis för att hon är en kvinna med ett stort mod och en stark äventyrlusta. Vare sig hon har gjort en lysande räddning på jobbet eller visat prov på kraft i andra sammanhang har hon ofta sett förvånade miner. Kan en kvinna verkligen klara det där?
 
I Pauls TED-talk med snart 2 000 000 visningar uppmärksammar hon oss på ett stort problem i samhället. Redan som barn får flickor lära sig att de ska vara fega medan de jämnåriga pojkarna uppmuntras till att kasta sig in i leken utan rädsla.
 
– Det finns en studie som, ironiskt nog, innefattar en brandstång på en lekplats. Forskarna såg att små flickor väldigt ofta varnades för riskerna med brandstången av både mammor och pappor. Och om flickorna ändå ville leka på brandstången var det väldigt troligt att en förälder hjälpte till. Men pojkarna? De uppmuntrades att leka på brandstången även om de själva var oroliga, och föräldrarna kom ofta med råd om hur de skulle använda den på egen hand, berättar Paul i anförandet på TED.com.
 
Bild: © Caroline Paul / TED.com
 
Paul känner en djup oro för vad föräldrarnas agerande mot barnen kan leda till i längden:
 
– Vad sänder detta för budskap till pojkar och flickor? Jo, att flickor är sköra och behöver mer hjälp, medan pojkar kan och bör hantera svåra uppgifter på egen hand. Det lär oss att flickor ska vara rädda och att pojkar ska vara modiga.
 
Det krävs mod att kunna stiga ur sin bekvämlighetszon. Om man inte tillåter barn att vara modiga och göra fel när de är barn, kan de bli så rädda för att göra fel när de blir äldre att de hindrar sig själva från att göra det de vill göra, från att försöka. Det är inget fel i att vara rädd, säger Paul, bara tråkigt om man blir rädd innan man har försökt och därför väljer att inte göra det.
 
Med tanke på att forskning också visar att flickor i regel är fysiskt starkare än jämnåriga pojkar blir det väldigt motsägelsefullt att det just är flickorna som ska skyddas och förhindras, menar Paul.
 
Är situationen helt hopplös? Inte om vi ska tro Paul.
 
– Mod är något man kan lära sig och som med allt annat behöver vi bara öva oss på det. Först och främst måste vi ta ett djupt andetag och uppmuntra våra flickor att åka skateboard, klättra i träd och klänga på den där brandstången på lekplatsen. Så gjorde min mamma. Hon visste det inte då, men forskarna har ett ord för det här. De kallar det riskfyllt lekande och undersökningar visar att det är viktigt för barn, alla barn, eftersom det lär dem att bedöma faran, att skjuta upp belöningar, uthållighet och självförtroende. Med andra ord, när barn är ute och gör modiga saker lär de sig värdefulla saker om livet.
 
– När din dotter till exempel sitter på cykeln högst upp i en brant backe och säger att hon är för rädd för att cykla utför den, lär henne hitta sitt mod. I slutänden kanske backen faktiskt är för brant men hon når den slutsatsen genom mod istället för rädsla. För det här handlar inte om den branta backen. Det handlar om livet som ligger framför henne och om att ge henne verktygen för att hantera och bedöma alla faror som vi inte kan skydda henne från, alla utmaningar som vi inte kan vägleda henne genom, allt som våra flickor här och i andra delar av världen kommer att möta i framtiden.
 
 
Källa: To raise brave girls, encourage adventure (TED.com)