Viktiga milstolpar i barns språkutveckling: Åldern 1 till 4 år

Bild: © evgenyatamanenko / iStock
 
[Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för Bokus]
 
Varje barns språkutveckling är unik och sker i egen takt. Ibland lär sig barnet prata snabbt och ibland sker utvecklingen i ett lite långsammare tempo. Det är egentligen inga konstigheter med detta. Ändå kan det vara bra att ha en ungefärlig måttstock för när vissa milstolpar i språkutvecklingen sker. Med milstolparna som utgångspunkt kan du stötta barnet i takt med att hen vidgar sitt ordförråd och blir alltmer delaktig i kommunikationen. Eftersom det händer så mycket med språket under de tidiga åren har jag här valt att fokusera på barns språkutveckling när de är mellan ett och fyra år gamla.
 
Milstolparna i ettåringarnas språkutveckling
 
Vid ungefär ett års ålder har barnet börjat kommunicera med dig på andra sätt än att gråta – men hur?
 
Ettåringen kan säga en handfull ord. Ettåringen har snappat upp och lärt sig säga ett och annat ord såsom ”mamma” och ”pappa” och att faktiskt vara specifik. När barnet säger ”mamma” menar hen mamma och inte katten på gården. Genom att göra det till en vana att läsa exempelvis bilderböcker för barnet kan du hjälpa hen att utöka ordförrådet.
 
Ettåringen kan imitera din röst. Barn lär sig genom att härma. Även om ettåringen ännu inte kan säga så många ord kan du märka att språkutvecklingen går framåt på hur ofta och väl hen imiterar din och andras röster. Processen att härma röster brukar börja redan när barnet är åtta till nio månader gammalt och utvecklas till att kunna säga ord runt ettårsåldern. Imiterandet fortsätter också då, som en viktig del av språkutvecklingen.
 
Ettåringen kan svara på kommunikationen. Det som kanske säger allra mest om huruvida ett barns språkutveckling sker normalt eller inte är om barnet nu kan svara och reagera på kommunikationen i omgivningen. Känner hen igen din röst, reagerar hen på ljud och skrattar hen när du skrattar? Vid ett års ålder förväntas barnet även kunna följa dina ögons rörelser och titta åt samma håll som du.
 
Ettåringen kan följa enkla instruktioner i ett steg… eller kanske är direktioner ett bättre ordval. I vilket fall, om du säger ”Drick mjölken”, ”Lyft armarna” eller ”Sluta kasta maten” ska ett barn som är ett år och följer den normala språkutvecklingen kunna förstå och svara på detta – att lyda är ju en annan sak. Det är alltid lika skoj att busa.
 
Milstolparna i tvååringarnas språkutveckling
 
Det händer fantastiskt mycket på ett år. Vilka förmågor har barnets språkutveckling gett vid två års ålder?
 
Tvååringen kan säga och förstå upp till femtio ord. Många kunniga på området skulle hävda att det händer som mest med barnets språk när hen är mellan ett och två år gammal. Under tiden har barnet nämligen hunnit lära sig upp till 50 ord såsom ”mer”, ”kex” och ”mormor”. Det är också vanligt att tvååringen upprepar och tar till sig orden du säger.
 
Tvååringen kan sätta samman ord till korta meningar. Ett barn som är cirka två år kan sätta samman ord till meningar på två ord – kanske har du hört barnet säga ”Min mamma” eller ”Min bil” med bestämdhet. Uttalet är inte nödvändigtvis helt rent – och det är fullt normalt vid den här åldern.
 
Tvååringen kan känna igen pronomen. Pronomen är ord som jag, du, vi, han eller den. Till och med för äldre barn och vuxna kan det vara svårt att få till pronomen rätt, så bli inte orolig om småttingen blandar ihop dem.
 
Tvååringen kan känna igen och säga orden för våra kroppsdelar och vanligaste föremål. Barnets språkutveckling har lett till att hen nu kan peka på till exempel näsan och säga ”näsa” eller peka på grannkatten och säga ”katt”. När du själv säger ”Kan du peka på hunden?” ska barnet kunna göra detta – så länge hen vet vad ordet betyder. I regel kan hen peka på saken innan hen kan säga ordet för det.
 
 
Bild: © evgenyatamanenko / iStock
 
Milstolparna i treåringarnas språkutveckling
 
Tre år – som barnet pratar nu!
 
Treåringen kan prata tydligt. Detta gäller framför allt när barnet säger korta meningar. Vid den här åldern är det fullt möjligt för barnet att samtalas med. Hen kan svara på frågor om hur dagen har varit eller vad hen vill ha att äta.
 
Treåringen kan säga längre meningar. Barnets språkutveckling leder till förmågan att sätta samman flera ord till längre meningar. Vid tre års ålder kan hen säga meningar som består av mellan tre och sex ord. Det rör sig dock än så länge om ganska enkla meningar som ”Pappa äter mat”. Men häftigt och mäktigt är det i alla fall!
 
Treåringen kan säga rätt ord om rätt sak. När barnet frågar om en sak eller säger katt och pekar åt det hållet ska hen nu kunna säga rätt ord om rätt sak.
 
Treåringen kan förstå och följa instruktioner i två steg. När du säger ”Ta av dig skorna och ställ dem på hyllan” förstår treåringen vanligen dessa tvåstegsinstruktioner och kan dessutom följa dem. Språkutvecklingen gör så att barnet efter tid förstår alltmer avancerade instruktioner, och den här förmågan är ju något ni tillsammans kan öva upp.
 
Milstolparna i fyraåringarnas språkutveckling
 
När barnet är ungefär fyra år är hen inte längre en småtting. Tvärtom är hen ”stor” nu. Det märks inte bara på längden utan på språkutvecklingen. Barnets språk börjar minst sagt bli imponerande.
 
Fyraåringen kan prata tydligt i ganska så komplexa meningar. Med andra ord har barnets språkutveckling nu hunnit så långt att hen kan berätta hela historier. Hen kan berätta om hur dagen på förskolan har varit – och du kan förstå vartenda ord av det hen säger.
 
Fyraåringen kan identifiera färger, former och bokstäver. Vid fyra års ålder kan barnet kanske inte varenda färg, form och bokstav men hen kan definitivt känna igen flera av dem. Det är därför det är så tacksamt att börja träna på alfabetet och siffrorna tillsammans redan nu. Ni kan även börja öva på enkla ord.
 
Fyraåringen kan förstå begreppet tid. Det är inte det vanligaste att fyraåringar kan klockan. Men vid den här åldern kan barnet förstå begreppet tid såtillvida att hen vet att man äter frukost på morgonen, lunch mitt på dagen, kvällsmat på kvällen och så vidare. Att momenten kommer igen varje dag kan stärka barnets lärande och språkutveckling. Rutiner är viktiga i det här skedet.
 
Fyraåringen kan förstå komplexa instruktioner. ”Byt om till pyjamas, borsta tänderna och kryp ner i sängen” – instruktionerna är i flera led och kan därför vara svåra att till sig. För ett barn i fyraårsåldern är det dock oftast inte svårt att förstå instruktioner i tre eller fyra steg. Barnet kan i sin tur också berätta om sina egna önskemål i flera steg: ”Jag vill ha flingor till kvällsmat och spela på plattan innan jag lägger mig”.
 
Vad ska du som förälder eller pedagog vara särskilt uppmärksam på när det kommer till barnets språkutveckling? Enligt experterna i tidningen Parents är det viktigaste att barnet förstår kommunikationen. Om barnet blir förvirrad och inte förstår tydliga instruktioner kan det behöva undersökas närmare. Notera att det är en stor skillnad på att vara lite busig och inte lyssna och att verkligen inte förstå vad det är som sägs och förmedlas.
 
Källa: Parents.com
 
0 kommentarer publicerat i Läsvärdheter
Taggar: barns lärande, barns språkutveckling, barns utveckling, forskning, psykologi